Sakrament Małżeństwa

I.  Kandydaci do małżeństwa powinni się zgłosić w kancelarii parafialnej – w parafii aktualnego miejsca zamieszkania (nie dotyczy to formalnego zameldowania), gdzie mieszkają dłużej niż jeden miesiąc – na trzy miesiące przed datą ślubu – aby załatwić formalności prawne związane z zawarciem małżeństwa.

SKRACANIE TEGO CZASU powoduje niepotrzebne komplikacje, bowiem w takiej sytuacji trzeba pisać do Ks. Biskupa o zgodę na skrócenie tego okresu oczekiwania.

II.  DOKUMENTY:

1. Dowody osobiste,

2. Świadectwa szkolne (ostatnia klasa szkoły średniej)

3. Metrykę chrztu (w pełnym wypisie), jeśli kandydat pochodzi z innej parafii, lub miejscowy ale ochrzczony poza swoją parafią.

4. Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi (dotyczy to partnera z innej parafii).

5. Świadectwo odbytej katechezy przedślubnej i spotkań w Poradni Życia Rodzinnego. NIE MA ŻADNYCH  ZWOLNIEŃ.

6. Świadectwo odbytej spowiedzi. Pierwsza spowiedź przedślubna nie później niż jeden tydzień po daniu na zapowiedzi.

7. ZAŚWIADCZENIE z Urzędu Stanu Cywilnego w przypadku tzw. “ślubu konkordatowego”.

8.  Podać dane personalne świadków: Imiona lub Imię, Nazwisko, data urodzenia i miejsce zamieszkania.

Świadkami na ślubie mogą być osoby pełnoletnie, przyjęły Sakrament

Bierzmowania i przystąpią na ślubie do Komunii Św.

9.  Kamerzyści powinni mieć kościelne uprawnienia do wykonywania swojego zawodu.

III.  ZGŁOSZENIE w  U.S.C.

1. W zasadzie należy się zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zamieszkania narzeczonej.

2. Koniecznie należy mieć z sobą Dowód osobisty

3. Koniecznie należy mieć Skrócony Akt Urodzenia (znajduje się w takim Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie dana osoba się urodziła, np. Zamość)

4. Należy się zgłosić po daniu na zapowiedzi w parafii i do parafii dostarczyć wydane przez Urząd Zaświadczenie ( w trzech egzemplarzach).

5. W Urzędzie podejmuje się decyzję: jakie nazwisko będzie nosić

żona po ślubie i jakie nazwisko mają mieć dzieci.

IV.  ZAWARCIE  SAKRAMENTU  MAŁŻEŃSTWA.

1. Wskazane jest na dwa lub jeden dzień przed ślubem SPISAĆ AKT ŚLUBU w kancelarii parafialnej.

2. W oznaczonym dniu być punktualnie na oznaczoną godzinę.

3.  Nowożeńcy sami załatwiają sobie organistę i kościelnego.

4.  Czekają w wielkich drzwiach na kapłana.

5.  Słowa przysięgi powtarzają za kapłanem.

6.  Komunie Świętą przyjmują pod dwoma postaciami.

7.  Kamerzyści, czy robiący zdjęcia nie powinni przeszkadzać w sprawowaniu liturgii.

8.  Nie jest rzeczą chwalebną rzucanie ryżem w nowożeńców po skończonej liturgii.

9. DOKUMENT ŚLUBU  KONKORDATOWEGO należy pilnie strzec i wiedzieć, gdzie jest schowany.

10. W naszej parafii rodzina może przygotować kościół do ślubu a zarazem na niedzielę.

11. Nie należy wcześniej ustalać lokalu weselnego i orkiestry bez uzgodnienia daty ślubu w parafii.

12. Jest chwalebny zwyczaj zbierania ofiar na tacę na Mszy Św. ślubnej z przeznaczeniem na cele parafialne.

13. Nowożeńcy powinni pamiętać o religijnym przeżywaniu rocznic swojego ślubu.