Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928. W Polsce stowarzyszenie zawiązało się w 1930 r. W roku 1934 do Akcji Katolickiej włączono wszystkie organizacje świeckie działające w Kościele. W 1939 roku Akcja Katolicka liczyła około 750 tyś. członków. Po zakończeniu wojny i objęciu rządów przez komunistów zakazano działalności Akcji Katolickiej. W obecnym kształcie Akcja Katolicka zaczęła działać od 1996r., a do reaktywowania jej struktury dał impuls sam Ojciec Święty Papież Jan Paweł II. Akcja Katolicka jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski, działającym w całym kraju. W diecezji Akcja Katolicka działa pod przewodnictwem swojego Biskupa Diecezjalnego, poprzez mianowanego przez Niego Diecezjalnego Asystenta Kościelnego. W rzymskokatolickiej parafii Wielącza z inicjatywy Ks. Proboszcza Stefana Wójtowicza, powstał Parafialny oddział Akcji Katolickiej. Na prośbę Ks. Proboszcza Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Ks. Prof. Jan Śrutwa powołał 21 osób, które odbyły wymagany statusem staż kandydacki i wyraziły gotowość wstąpienia do Akcji Katolickiej.

Prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Wielączy został Pan Andrzej Białowolski. W chwili obecnej oddział liczy 23 osoby: Kawala Teresa, Kawala Aleksander, Olczak Aleksander, Olczak Bogusława, Białowolski Andrzej, Białowolska Alicja, Czerwieniec Stanisław, Czerwieniec Barbara, Dołba Waldemar, Dołba Beata, Rzemieniuk Marianna, Swacha Krystyna, Gozdecka Maria, Kasprzak Zofia, Szpiega Kazimiera, Arczewska Alina, Kwiatkowska Gustawa, Ferenc Agata, Matwij Stanisław, Matwij Alina, Hałasa Anna, Machałek Piotr, Machałek Alicja. Niebawem oddział nasz powiększy się o dalsze trzy osoby, które wyraziły gotowość wstąpienia do Akcji Katolickiej.

Jako Stowarzyszenie katolików świeckich Akcja Katolicka współpracuje z innymi stowarzyszeniami i ruchami kościelnymi. W naszej parafii z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży i Ruchem Oazowym. Jednym z celów AK jest pogłębiani formacji chrześcijańskiej. Czynimy to poprzez comiesięczne spotkania formacyjne prowadzone początkowo przez Ks. Proboszcza, a obecnie przez Ks. Jerzego Trusia. Od trzech lat POAK przygotowuje oraz czynnie uczestniczy w Wieczernikach, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, a także w pierwszą niedzielę miesiąca na mszy św. o godzinie 10.00. Coraz więcej osób uczestniczy w corocznych rekolekcjach dla AK w domu rekolekcyjnym w Łabuniach, gdzie znajduje się grób patrona AK, błogosławionego Stanisława Starowiejskiego. Każdego roku(w trzecią sobotę czerwca) kilka osób bierze udział w ogólnopolskiej pielgrzymce AK na Jasną Górę, by dziękować za łaski już otrzymane i prosić o dalsze błogosławieństwo. We wrześniu 2003r. pielgrzymowaliśmy również do grobu Św. Stanisława B.M. na Skałce w Krakowie i do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Oprócz członków AK pielgrzymowali również inni parafianie, łącznie 43 osoby. Większość członków naszego oddziału należy również do Koła Różańcowego Rodzin, powstałego z inicjatywy poprzedniego opiekuna Oazy Ks. Zygmunta Żółkiewskiego, jako wotum na 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II. We współpracy z KSM otwarto klub dla młodzieży, który znajduje się na zapleczu kościoła parafialnego.Tradycyjnie w okresie Bożego Narodzenia członkowie Akcji Katolickiej organizują spotkania opłatkowe. W tym roku spotkanie opłatkowe odbyło się 10 stycznia. Przy śpiewie kolęd i suto zastawianych stołach wieczór minął bardzo szybko przy opowieściach znakomitych gości – Ks. Bpa Mariusza Leszczyńskiego i Kanclerza Kurii Diecezjalnej Ks. Adama K. Firosza.

Więcej informacji: http://www.akcja-katolicka.zamojskolubaczowska.pl/