Pogrzeb katolicki

I. Dokumenty:

1. Karta zgonu wydawana przez USC – bezwzględnie konieczna. Właściwym USC jest miejsce zgonu.

2.  Skrócony Akt zgonu z USC – zawiera pełne dane o zmarłej osobie – konieczne do sporządzenia Aktu zgonu w Parafii.

II.Pogrzeb katolicki przysługuje osobom ochrzczonym i będącym w jedności z Kościołem parafialnym – osoba praktykująca.    Znakiem jedności z Kościołem jest przyjęcie Sakramentów Świętych: spowiedź, Komunia św., namaszczenie Olejem. Gdy smierć nastąpiła w szpitalu, takie zaświadczenie wydaje Ks. Kapelan szpitala.

Taki pogrzeb może (nie musi) składać się z trzech części:

–  pierwsza -modlitwa kapłana w domu zmarłego (przygotować wodę święconą i kropidło lub palmę)

– wyprowadzenie z domu przez kapłana do najbliższej figury,

–  druga najważniejsza część pogrzebu to Msza św. w kościele parafialnym (nie w kaplicach dojazdowych). Rodzina i uczestnicy pogrzebu powinni przystąpić do sakramentu pokuty. Ksiądz nie ma prawa udzielania rozgrzeszenia  osobom żyjącym bez ślubu kościelnego .

–  trzecia – odprowadzenie ciała na cmentarz i poświęcenie miejsca pochówku.

III.Rodzina ma obowiązek pamiętać o zmarłym:

1. Troszczyć się o grób i dbać o porządek na cmentarzu.

2. Zamawiać Msze św. (Gregorianka; rocznica śmierci, miesięczne, imieninowe itp.)

3. Polecać modlitwom Kościoła w Wypominkach.

UWAGA!!!

Stacja pierwsza (modlitwa w domu zmarłego odprawiana przez kapłana) jest dodatkiem niekoniecznym (może być, ale nie musi), ona nie decyduje o pogrzebie katolickim.

UWAGA!!!

NIE  WSZYSCY  OCHRZCZENI MAJĄ PRAWO DO POGRZEBU KATOLICKIEGO.

KODEKS  PRAWA  KOŚCIELNEGO.

Kanon 1184 & 1.

Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu koscielnego powinni być  POZBAWIENI:

*notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;

*osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów;

*przeciwnych wierze chrześcijańskiej;

*inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

WYJAŚNIENIE!

* apostata – to osoba ochrzczona, która nie trwa w jedności  z Kościołem lokalnym (systematycznie opuszcza Mszę św. i nie przystapiła do sakramentów świetych).

*  heretyk – osoba ochrzczona, która podważa prawdy wiary; każdy apostata jest heretykiem, bo podważa sens Kościoła i neguje wartość Sakramentów.

* schizmatyk – osoba ochrzczona, która przeszła do sekty lub innego wyznania (nawet chrześcijańskiego).

* jawnymi grzesznikami są osoby ochrzczone, które żyją w niesakramentalnych związkach małżeńskich, choć nie ma przeszkody do wzięcia ślubu w Kościele; drugą kategorią  jawnych grzeszników są samobójcy.

Kanon 1185.

Pozbawinie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia jakiejkolwiek Mszy świętej pogrzebowej.

UWAGA!!!

Przepisy Prawa Kanonicznego obowiązują w sumieniu zarówno kapłana jak i wiernych świeckich.