Duszpasterze

Proboszcz:

Ks. Krzysztof Dziura od 2008 r.

Wikariusze:
Ks. Tomasz Rybiński od 2019 r.
Ks. Grzegorz Szlązak od 2021 r.

Rezydent:
Ks. Stefan Wójtowicz od 2008 r.